Member Directory

ترم 6 لیسانس شیمی کاربردی دانشگاه دامغان
علاقه مند و فعال در نرم افزارای شیمی و محصولات مایکروسافت و ادوب
علاقه مند و فعال در در عرصه طراحی سایت و سامانه آموزشی