دسته: شیمی سبز

0

آیا واگن های قطار اصلاح شده می توانند کربن را از هوا جذب کنند؟ این تیم شیمی برای تحقق آن برنامه دارد

فناوری جذب مستقیم هوا، دی اکسید کربن را از هوا حذف می کند و آن را برای جذب یا استفاده فشرده می کند و به ما کمک می کند تا به اهداف انتشار خالص...

لطفا به موارد زیر توجه بفرمایید :

  1. کد تخفیف تنها تا آخر روز برنده شدن  فعال و قابل استفاده است‌.

  2. بعد از برنده شدن ، عکس گردونه شانس و عکس ایمیل حاوی کد تخفیف ارسالی را به شماره 09118625450 واتساپ ارسال نمایید.

  3. بسیار مهم : اعمال کد تخفیف در سفارش نهایی تنها در صورتی که ایمیل ورودی گردونه شانس توسط شما با ایمیل وارد شده در هنگام ثبت نام سامانه آموزشی آزمایشات شیمی توسط شما یکسان باشد ، با موفقیت صورت میگیرد.
چرخاندن گردونه شانس!
Never
Remind later
No thanks