نانو کامپوزیت چیست؟

نانو کامپوزیت، ماده‌ای است که شامل ذرات نانومتری در ماتریسی پایه است که می‌تواند ترکیبی از چندین ماده از جمله فلزات، سرامیک‌ها، پلیمرها و غیره باشد. در این الگو از مواد، ذرات نانومتری به ماتریس افزوده شده‌اند تا ویژگی‌های خاصی نظیر مقاومت بالا به خوردگی، سختی، مقاومت به فشار و گرما و غیره ایجاد کنند.

نانوکامپوزیت های رسانا

در نانو کامپوزیت‌ها، ذرات نانومتری به دلیل ابعاد کوچکی که دارند، نسبت به ذرات بزرگتر، پارامترهای فیزیکی و شیمیایی بسیار متفاوتی دارند. به عنوان مثال، یک نانوذره از یک الماس می‌تواند دارای 100 اندازه ذره‌های بزرگتر باشد، که این ویژگی‌های خاص به نانو کامپوزیت‌ها کمک می‌کند که ویژگی‌های بهبودیافته‌ای را نسبت به مواد پایه به نمایش بگذارند.