جوهر مورچه چیست؟ (کاربرد+ساختار)

اسید فرمیک (متانوئیک اسید) ساده ترین اسید کربوکسیلیک، یک واسطه مهم در سنتز شیمیایی است و به طور طبیعی به ویژه در برخی از مورچه ها یافت می شود.

کلمه “formic” از کلمه لاتین مورچه، formica گرفته شده است که به جداسازی اولیه آن توسط تقطیر بدن مورچه ها اشاره دارد. در صنعت از متانول تولید می شود و مایعی بی رنگ است که بوی تند و نافذی در دمای اتاق دارد.

فرمیک اسید با آب و اکثر حلال های آلی قطبی قابل اختلاط است و تا حدودی در هیدروکربن ها محلول میباشد. در هیدروکربن ها و در فاز بخار، به جای مولکول های منفرد، از دیمرهای پیوند هیدروژنی تشکیل شده است.

اسید فرمیک جامد از شبکه ای بی پایان از مولکول های اسید فرمیک با پیوند هیدروژنی تشکیل شده است. یک آزئوتروپ با جوش کم با آب تشکیل می دهد همچنین اسید فرمیک مایع تمایل به فوق سرد شدن دارد.